Pascals vad PDF Skriv ut E-postadress

Blaise Pascal (1623 - 1662) var en briljant fransk matematiker, fysiker, författare och filosof. Idag är han mest känd för sina tankar om grundläggande frågor angående tron på Kristus, som kallas Pensées. Som matematiker utvecklade han, baserat på spelproblem, de första grunderna i sannolikhetsteorin. På detta område gjorde han banbrytande upptäckter. Dessa han har tillämpat på frågan om Guds existens. Frågan har blivit känd som "Pascals vad". Pascal utgår från antagandet att det är strängt taget vetenskapligt inte möjligt att bevisa Guds existens. Han drar emellertid slutsatsen att vi därför inte är befriade från ett eventuellt ansvar inför Gud.

Antag att det är säkert att Gud existerar eller att han inte existerar, och att det inte finns någon medelväg. Vilken sida skall vi välja? ... Låt oss spela ett spel där resultatet bara kan vara "krona eller klave". Med förståndet kann vi varken garantera det ena eller det andra. Med förståndet kan vi inte heller utesluta det ena eller det andra. ... Sanningen kan inte avgöras genom ett vad, men det måste satsas. Det finns inget fritt val, du måste acceptera erbjudandet. Om du inte väljer att Gud existerar, satsar du på att han inte existerar. Vad väljer du? Vad är förlusten om du väljer att Gud existerar: Om du vinner, vinner du allt, om du förlorar, förlorar du ingenting. Satsa därför utan att tveka att han existerar.(Ur Pensées Nr. 233)

Det finns två möjliga alternativ, som båda drar vissa konsekvenser. Situationen kan illustreras med en tabell:

Faktum

Val
Gud existerar Gud existerar inte
Tro på Gud evigt liv varken vinst eller förlust
Ingen tro på Gud evig straff varken vinst eller förlust

kann vi veta om bibeln är Guds ord?

Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord1. Finns det ett sätt att kontrollera detta? I Gamla testamentet berättas hur Gud genom profeten Jesaja vittnade om2 att han förutsa framtiden, så att folket kunde inse att han verkligen är Gud. Faktum är att Bibeln innehåller många profetior och förutsägelser. Många av dessa profetior gäller Messias eller Kristi ankomst. Till exempel förutsades var han skulle födas3, från vilken familj han skulle komma4 , när han skullle komma5, hur han skulle dö6, att han skulle uppstå7 och mycket mer. När man läser dessa texter undrar man sig hur detaljrik de är.

En som har testat hur sannolikt det är att dessa förutsägelser uppfylls är matematikern Peter W. Stoner8. Först undersökte han åtta profetior angående sannolikheten att en slumpmässig person kunde uppfylla dem och sannolikheten var 1:1017. Denna siffra representerar en person från världens befolkning som är 15 miljoner gånger så stor som idag. Han utökade testen för 48 profetior och beräknade en sannolikhet på 1:10157. Detta motsvarar ungefär antalet elektroner i hela universum. Sammanlagt finns det i gamla testamentet mer än 300 profetior om Messias. Och de blev alla uppfyllda av Jesus.

Det är värt att opartiskt pröva om Bibeln verkligen är Guds ord.

Vår erfarenhet

Tron på Jesus leder oss till ett förhållande med honom. För oss som redan tror på Jesus Kristus, är upplevelsen med honom det starkaste beviset på att han existerar och att bibelns budskap är sant. Förhållandet med Jesus har också förändrat våra liv på ett grundläggande sätt och gett oss en djup mening i vårt liv.

Bibeln betonar att Gud vill att alla människor kommer till honom och lär känna honom. Vi vill uppmuntra dig att ta detta steg i tron på Jesus.

 

Källor

1. Bibeln, 2. Timoteus 3:16; 1.Petrus 1:21
2. Jesaja 41:21-29; 44:6-7
3. Mika  5:1 (cirka 700 f. Kr.)
4. Ps. 110:1 (cirka 1000 f. Kr.)
5. Daniel 9:24-27 (cirka 540 f. Kr.)
6. Sak. 11:12-13 (cirka 520 f. Kr.), Ps. 22:2, 19 (cirka 1000 f. Kr.)
7. Ps. 16:8-11 (cirka 1000 f. Kr.)
8. “Science Speaks”

 

Hitta oss

Vägbeskrivelse: Så hittar du oss!

Coaching Søgemaskineoptimering - SEO
Adami Konference